Βυζαντινή μικρογραφία που απεικονίζει σκηνή μάχης Αχαιών και Τρώων


Κύριο χαρακτηριστικό του βυζαντινού κράτους ήταν η ελληνική παιδεία. Σπουδαία κείμενα της αρχαίας γραμματείας διασώθηκαν επειδή οι βυζαντινοί γραφείς εξακολούθησαν να τα αντιγράφουν ιστορώντας τα μάλιστα με περίτεχνες μικρογραφίες. Στη φωτογραφία απεικονίζεται χειρόγραφο της Ιλιάδας των αρχών του 6ου αιώνα με σκηνή μάχης Ελλήνων και Τρώων. Κοιτάξτε τις θέσεις φυλάξης των δυο αντιμαχόμενων παρατάξεων. Ενω παρατηρήστε και τον εξοπλισμό αυτών. Είναι κλάσικές πανοπλίες Βυζαντινών του 6ουμ.Χ. αιώνα.

Τhe duel of David and Goliath


Τhe duel of David and Goliath

Metropolitan Museum of Art

 

This early Byzantine artifact comes from Constantinople. It was found at 1902, 30 kilometers northwest of Lefkosia  in Cyprus. The owner of this artifact hide it before 13 aeons to save it from Arabs raiders. The Arabs looted the island near 653-654. Look the wards of the two warriors (David and Goliath), and the killing blow technique at the bottom side of the artifact.

 

H μάχη του Δαβίδ με τον Γολιάθ


 

H μάχη του Δαβίδ με τον Γολιάθ,
Metropolitan Museum of Art

Αριστούργημα της Πρωτοβυζαντινής τέχνης που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ανακαλύφθηκε το 1902, τριάντα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λευκωσίας Οι ιδιοκτήτες του το έθαψαν πριν από 13 αιώνες για να το γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αράβων που λεηλάτησαν το νησί το 653-654. Παρατηρήστε τις θέσεις φύλαξης των δυο πολεμιστών στο ανάγλυφο. Καθώς και τη λαβή στο κατω μέρος. Σας θυμήζει κάτι;