Ντοκουμέντο: Πραγματική μονομαχία με χρύση epee στη Γαλλία το 1911


Το Νοέμβριο του 1911 στη Γαλλία , 2 δημοσιογράφοι μονομάχισαν για τη Μαρύ Κουρί. Ο Πιέρ Μορτιέρ έγραφε στην εφημερίδα Gil Blas και ο Γουστάβος Τέρυ έγραφε για τη L’Oeuvre. Ο Μορτιέρ τραυματίστηκε στο χέρι απο τον Τέρυ. Η μονομάχια ήταν ‘στο πρώτο αίμα’.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s