Ελληνική Συντεχνία Ελεύθερων Ξιφομάχων / Freifechter Guild – Hellas


673px-MS_Germ.Quart_.16_29r

Το see the training in Renaissance Hoplomachia, press here : Freifechter Guild – Hellas

Για να δεις την εκπαίδευση στη Αναγεννησιακή Οπλομαχία πίεσε εδώ : Ελληνική Συντεχνία Ελεύθερων Ξιφομάχων

Advertisements